Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  przystąpił do ogólnopolskiej kampanii Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach której zorganizowane są spotkania z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim oraz pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 Daty:

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób…

1 2 21