Aktualności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Pilotażowy program Aktywny Samorząd

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl Realizatorami programu „Aktywny samorząd” w 2021r. w module I Są jednostki organizacyjne samorządu powiatowego (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola i Starostwo Powiatowe w Krapkowicach) Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2021 roku: Moduł…

Od dnia 01 lipca 2021r. ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków,…

Ponowny nabór na stanowisko asystenta rodziny

W związku z brakiem ofert na stanowisko asystenta rodziny ogłoszonego dnia 10 maja 2021r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza ponowny nabór.

Informacja o badaniach ankietowych wśród Mieszkańców Gminy w celu przygotowania Diagnozy problemów społecznych

Szanowni Państwo, Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Dobrzeń Wielki realizuje diagnozę profilaktyczną „Diagnoza problemów społecznych” wśród dorosłych Mieszkańców Gminy. W związku z tym prosimy Mieszkańców o elektroniczne wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pozwoli na uzyskanie danych niezbędnych do przygotowania tego dokumentu. Ankietę można wypełnić do dnia 18 czerwca…