Aktualności

500+ informator

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia
18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

500+ nowe informacje

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim: Od dnia 01.02.2021r. można składać elektronicznie nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r., Wnioski składać należy: drogą elektroniczną poprzez: emp@tię, bankowość elektroniczną, ZUS PUE. W wersji papierowej od 1 kwietnia 2021r. wnioski należy składać:

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Dobrzeń Wielki

Po dniu 15 stycznia 2021r. rozpoczyna się kolejny etap szczepień min.dla osób powyżej 60 r. życia. Zapisy na szczepienia obowiązują od 15.01.2021 r., zgłoszenie przez: – lekarza rodzinnego; – infolinię tel. 989; – Internetowe Konto Pacjenta. Punkty szczepień w Gminie Dobrzeń Wielki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ERMED, Dobrzeń Wielki, Reymonta…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 uruchomiło Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Potrzebujesz pomocy – przyjdź, zadzwoń napisz nie zwlekaj – zachęcają ulotki działającego od 4 stycznia 2021r. ośrodka. Wsparcia udzielają specjaliści w Ośrodku w dniach i godzinach ustalonych uprzednio. Ponadto , które znalazły się w kryzysie.    Do Ośrodka mogą się zgłaszać osoby dotknięte przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, skutkami klęski…

500 plus – nowy okres zasiłkowy od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. – Informacja

Wnioski o przyznanie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy od dnia 01 czerwca 2021r. składać należy odpowiednio: od 01 lutego 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną; od 01 kwietnia 2021r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki Osobiście, przez Pocztę Polską…