Aktualności

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 187 000,22 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA CEL PROJEKTU: Pomoc w…

DODATEK OSŁONOWY 2024

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY Dodatek osłonowy przysługuje: W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza ww. kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest…

Świadczenie Pielęgnacyjne „Nowe Zasady”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  opublikowało wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. ma nową odsłonę.  Świadczenie pielęgnacyjne  funkcjonuje w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad. Wprowadzone zmiany Do końca roku 2023, przy…

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Chróścicach – REKRUTACJA

W związku z planowanym otwarciem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chróścicach, poszukujemy osób do pracy na stanowiskach: opiekun, pielęgniarka, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, rehabilitant/fizjoterapeuta, kierowca, ogrodnik, pracownik gospodarczy.

Pozwól sobie pomóc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim rozpoczyna kampanię społeczną, dotyczącą przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Dobrzeń Wielki. Inicjatywa ma na celu, profilaktykę, edukację, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej zarówno możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych, związanych z występowaniem przemocy domowej, ale także konsekwencjach jakie ustawodawca nakłada aktualnie na sprawców…

Nie bądź obojętny, reaguj!

Zwracamy się z apelem o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacji o osobach i rodzinach, które znajdują się w szczególnie trudnych warunkach i z uwagi na niskie temperatury są narażone na utratę zdrowia i życia.

1 2 23