Aktualności

Nowe kryterium dochodowe do FEPŻ Podprogram 2023 

Szanowni Państwo, informujemy, że 12 lutego 2024 r. Instytucja Zarządzająca (MRP i PS)  zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 w wersji ujednoliconej.  Najistotniejsza zmiana to podwyższenie kryterium dochodowego do 265% kryterium ustawowego.   Nowe kryteria wynoszą odpowiednio: – dla osoby…

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO OPIEKA WYTCHNIENIOWA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 81.600,00zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA CEL PROJEKTU: Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 jest wsparcie…

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z  Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOPSRAWNOŚCIĄ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Dobrzeń Wielki pozyskała następujące środki: 187 000,22 zł – 100 % WARTOŚCI ZADANIA CEL PROJEKTU: Pomoc w…

DODATEK OSŁONOWY 2024

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY Dodatek osłonowy przysługuje: W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza ww. kwoty, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest…

1 2 24