Yearly Archives: 2013

Placówki Pomocy dla potrzebujących wsparcia w województwie opolskim: 2013/2014

  • 28 listopada 2013

A. Schroniska całodobowe i placówki udzielające schronienia: 1. Powiat Brzeg Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta schronisko dla mężczyzn, miejsc: 43 Pępice 81, gm. Skarbimierz 774123987 2. Powiat Głubczyce Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi Dom Matki i Dziecka, miejsc: 48 Zopowy, ul. Zamkowa 1 gm. Głubczyce 774859800 3. Powiat Kędzierzyn-Koźle Markot Dom dla Osób […]

Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieci i niemowląt

  • 18 listopada 2013

Zapraszamy na spotkanie z ratownikiem medycznym, gdzie nauczysz się prawidłowego postępowania w przypadku zagrożenia życia. TERMIN: 22 listopada 2013 godzina 18:00 GOK Dobrzeń Wielki  

Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze

  • 15 października 2013

Naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest jego własna rodzina. To pierwszy wychowawca. W niej mały człowiek rozwija się, wzrasta i zaspokaja swe potrzeby psychofizyczne. Pozytywna atmosfera domu rodzinnego sprzyja harmonijnemu rozwojowi dziecka. Duże tempo dokonujących się przemian społecznych stanowi zagrożenie dla wartości rodzinnych. Niekiedy własna rodzina nie może spełniać swej roli wobec dziecka, obserwuje się zakłócenia w […]

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

  • 4 września 2013

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek , do których osoby te mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana […]

List referencyjny w sprawie projektu systemowego…

  • 4 września 2013

List referencyjny w sprawie projektu systemowego – „Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie”

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 2013 / 2014

  • 23 lipca 2013

Informacja dotycząca składania i realizacji wniosków na okres zasiłkowy 2013/2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 1 września 2013r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy: 1 listopad 2013r.- 31 październik 2014r. Kompletne wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Namysłowskiej […]

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2013 / 2014

  • 23 lipca 2013

Informacja odnośnie składania i realizacji wniosków na okres świadczeniowy: od 01 października 2013r. do 31 września 2014r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że od 01 sierpnia 2013r. można ubiegać się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy: od 01 października 2013r. do 30 września 2014r.,wniosek należy złożyć […]

Informacja – dożywianie w szkołach, przedszkolach i żłobkach

  • 22 lipca 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 tel. (77) 40 32 550 lub (77) 46 96 517 informuje, że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – od dnia 1 sierpnia 2013r. Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie obiadów […]