• 13 stycznia 2012

„Akcja Zima 2012″
Zajęcia świetlicowe dla dzieci
z terenu gminy Dobrzeń Wielki
w dniach 16.01.2012r. – 27.01.2012r.

Zajęcia w godz. 9:00 – 14:00
Świetlica: Borki, Chróścice, Krzanowice, Świerkle
Zespół Szkół: Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Kup,
GOK Dobrzeń Wielki

 

PROGRAM

– W ramach zajęć świetlicowych przewidziane są zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne, zajęcia literacko-plastyczne (czytanie bajek, rysowanie).
– „Komputerowa edukacja” (budowa i działanie komputera).
– Projekcja filmu „Gmina Dobrzeń Wielki”
– W trakcie Akcji przeprowadzony zostanie program zajęć świetlicowych opracowany przez p. Sabinę Ledwig pt.: „Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w wieku 5-12 lat mający na celu poznanie przez dzieci swoich mocnych stron oraz eliminowanie zachowań agresywnych”.

ponadto:
– 27.01.2012r. godz. 11:00 w sali kinowej w GOK-u występ młodych aktorów z gimnazjum w Czarnowąsach w sztuce „Dorastanie”
– 27.01.2012r . godz. 12:00 zabawa karnawałowa na sali tanecznej GOK – integracyjne spotkanie z osobami niepełnosprawnymi
– 28.01.2012r. godz. 13:00 – „My się zimy nie boimy”- Ośrodek Rekreacji „Balaton” zakończenie Akcji Zima 2012 (zimowe gry, zabawy, morsowanie, ognisko)

Dyrektor GOK w Dobrzeniu Wielkim
Gerard Kasprzak