INFORMACJA KIEROWNIKA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż dnia 4 maja 2021r. (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.         

(podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz.1320)

INFORMACJA – porady prawne/obywatelskie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż ze względu na utrzymującą się w kraju sytuacje epidemiczną, Starosta Opolski przedłuża do odwołania, udzielanie darmowych porad prawnych / porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach).

Porady są udzielane pod numerem telefonu: 77 54 15 169

p.o. Kierownik Ośrodka – mgr Lucyna Rusek

Więcej o: W marcu akcja darmowych przeglądów stomatologicznych

W marcu akcja darmowych przeglądów stomatologicznych

Mapa gabinetów aktywnych w ramach ŚDZJU (fot. PTS)

Wiele gabinetów stomatologicznych oferuje w marcu darmowe przeglądy stomatologiczne,  porady w zakresie środków do higieny jamy ustnej, a czasem nawet diagnostykę. Interaktywną mapę opracowało i prezentuje PTS.

Darmowa konsultacja stomatologiczna, instruktaż higieny jamy ustnej, porada w zakresie środków do higieny jamy ustnej, a czasem nawet diagnostyka  czeka na pacjentów, którzy w marcu trafią do gabinetów stomatologicznych biorących udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, które odbędą się 20 marca br. Interaktywna mapa ma pomóc w znalezieniu najbliższej placówki.

W drugim tygodniu marca pacjenci mogą już skorzystać z oferty kilkudziesięciu gabinetów w całym kraju. Do akcji włączają się prywatne placówki, tzw. Gabinety Partnerskie Oral-B, a także sieć Enelmed Stomatologia.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne prowadzi także ankietę dla pacjentów, badając ich wiedzę na temat związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym. 

Dni Otwarte Ambasada Uśmiechu

Opole, Bielska 31, 45-401

691 777 197

Początek: 15/03/2021 08:00

Koniec: 31/03/2021 20:00

Szczegóły wydarzenia

Od kilku lat Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) organizuje ogólnopolską akcję promującą zdrowie jamy ustnej. Kampania jest formą świętowania Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który przypada na 20 marca. Dzień ten został ustanowiony przez Światową Federację Dentystyczną (FDI) jako święto upowszechniania wiedzy o znaczeniu zdrowia jamy ustnej, a także promocji profilaktyki stomatologicznej. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne stworzyło dedykowaną stronę internetową: www.polskamowiaaa.pl na której zostały umieszczone materiały edukacyjne i informacyjne. W obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej włączyło się również wiele gabinetów dentystycznych. W prawie 20 placówkach Enel-Med Stomatologia oraz 40 Gabinetach Partnerskich Oral-B, w drugiej połowie marca, przeprowadzane są bezpłatne konsultacje stomatologiczne. Każdej z nich towarzyszy indywidualny instruktaż higieny i dobór produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Akcji partneruje marka Oral-B.

Dbanie o zdrowie jamy ustnej jest kluczowe. To w jakiej kondycji są Twoje zęby i dziąsła ma związek ze zdrowiem całego organizmu. Naukowo udowodniono związek chorób przyzębia z miażdżyca, chorobą Alzhaimera, cukrzycą czy chorobami trzustki. Regularne wizyty kontrolne u dentysty, dokładne szczotkowanie i mądre odżywianie to sposób na zdrowe zęby. Dlatego warto pamiętać o wizytach u stomatologa. Teraz zrobisz to bezpłatnie!

3 Kroki do sukcesu:

 1. Wejdź na oralb.pl. Korzystając z mapy wybierz gabinet w dogodnej dla siebie lokalizacji, a następnie użyj jego danych kontaktowych do umówienia się na konsultację.
 2. Zdobądź pełną wiedzę na temat zdrowia swojej jamy ustnej oraz potrzeb leczniczych i profilaktycznych. Sprawdź, jak innowacyjna szczoteczka soniczno-rotacyjna Oral-B z okrągłą główką pomoże Ci zadbać o piękny i zdrowy uśmiech, usuwając do 100% więcej płytki bakteryjnej niż tradycyjna szczoteczka w sposób delikatny dla dziąseł. Specjalista dobierze dla Ciebie odpowiedni tryb pracy, końcówkę wymienną oraz wyedukuje o stosowaniu odpowiedniej siły nacisku podczas szczotkowania. Sprawdzi też, czy dobrze szczotkujesz zęby i przećwiczy z Tobą zalecaną przez dentystów technikę szczotkowania zębów.
 3. Zacznij stosować się do zaleceń specjalistów i ciesz się zdrową jamą ustną.

Nowe zasady kwarantanny oraz zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa

Na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz. U. 2021 poz. 336

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniły się m.in. zasady kwarantanny po kontakcie z SARS-CoV-2 oraz kryteria zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa. Wprowadzono także zmiany dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 ozdrowieńców oraz rozszerzono grupę osób uprawnionych do szczepienia w ramach etapu 1.

Według nowych regulacji obowiązek kwarantanny po kontakcie z SARS-CoV-2 nie dotyczy ozdrowieńców, tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2, przez 6 miesięcy od uzyskania wyniku potwierdzającego zakażenie SARS-CoV-2 u tych osób.

W rozporządzeniu zwolniono z kwarantanny po powrocie do kraju ozdrowieńców, tj. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązujące dotychczas zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy polskiej podsumowuje komunikat Straży Granicznej z dnia 11.03.2021 r.

Do wcześniej ogłoszonych kryteriów zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych dodano zaawansowane choroby neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

W rozporządzeniu wskazano także województwa warmińsko-mazurskie oraz pomorskie jako obszary szczególnie zagrożone zakażeniem SARS-CoV-2.

Koronawirus – wjazd do Polski i kwarantanna

11.03.2021

www.strazgraniczna.pl

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Osoby podróżujące do Polski zobowiązane są do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Na polskiej granicy ciąglę obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Zarówno Polacy, jak i obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE podlegają obowiązkowi kwarantanny. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy wewnętrznej kierowani są podróżujący transportem zbiorowym.

Od 27 lutego 2021 r. wprowadzono obostrzenia dla osób wracających z Czech i ze Słowacji.

Z kwarantanny, po przekroczeniu zarówno granicy zewnętrznej jak i wewnętrznej, zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 lub posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego wykonanego w kierunku SARS-CoV-2.

Szczegółowe informacje
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 367)
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień i testów, a zwolnienia z kwarantanny wjazdowej

Kto jest zwolniony z kwarantanny?

Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy (nie dotyczy granicy z Czechami i ze Słowacją) nie muszą odbywać:

 1. załogi statków powietrznych,
 2. marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 3. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 4. osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 5. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 6. obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 7. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również:

 1. uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 2. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce lub, w przypadku obywateli polskich, w innych państwach oraz osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub, w przypadku obywateli polskich, w innych państwach,
 3. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem,
 4. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 5. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 6. inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
 7. osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 8. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 9. osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 10. osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister,
 11. osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy,
 12. osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski,
 13. osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym,
 14. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,
 15. osoby, które w styczniu 2021 r. przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub egzaminu zawodowego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 16. osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
 17. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (obowiązuje od 30.12.2020 r.),
 18. członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracający do Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji,
 19. osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu,
 20. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczepienie i test, a zwolnienie z kwarantanny wjazdowej

05.02.2021

GIS

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej są zwolnione m.in. następujące osoby:

 1. osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek (osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),
 2. osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe).

Test w kierunku SARS-CoV-2:

 • w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu,
 • powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu 2 doby),
 • wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Pełna lista wyłączeń z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej jest zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) i jego nowelizacji z dnia 22.01.2021 r. (Dz. U. poz. 153)
Rozporządzenie 21.12.2020 r.
Nowelizacja 22.01.2021 r.

500+ nowe informacje

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim:

Od dnia 01.02.2021r. można składać elektronicznie nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.,                                          

Wnioski składać należy:

 • drogą elektroniczną poprzez: emp@tię, bankowość elektroniczną, ZUS PUE.

W wersji papierowej od 1 kwietnia 2021r. wnioski należy składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;
 • drogą pocztową.

Termin wypłaty świadczenia 500 + zależy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku:

 • wniosek złożony w okresie od 01.02.2021rdo 30.04.2021 r. spowoduję, że wypłata  świadczenia nastąpi do 30.06.2021 r. świadczenie za VI. 2021r.;
 • wniosek złożony w okresie w maju 2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi do 31.07.2021 r. dotyczy świadczeń za VI – VII.2021r. ;
 • wniosek złożony w okresie w czerwcu 2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi do 31.08.2021 r. (z wyrównaniem od czerwca 2021r.).

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłany e-mail z informacją o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, dlatego należy wpisać wyraźnie prawidłowy adres e-mailowy. Jeżeli klient nie posiada emaila, nie wstrzyma to wypłaty świadczeń, informację o przyznaniu 500+ będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Ważne:

Jeżeli w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r. urodzi się dziecko należy pamiętać  o złożeniu  dwóch odrębnych wniosków. Pierwszy wniosek za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., drugi za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

Termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego przyznane jest do 31.05.2021r. W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego należy złożyć nowy wniosek, jak wskazano wyżej.

Sporządziła: Barbara Lis , Dobrzeń Wielki 27 stycznia 2021r.

Więcej o: Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: eksperci przypominają o wykonywaniu badań cytologicznych

Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: eksperci przypominają o wykonywaniu badań cytologicznych

Wykonywanie badań kontrolnych (cytologia oraz test HPV) w kierunku raka szyjki macicy to jeden z najważniejszych kroków w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania – podkreśla organizacja Polskie Amazonki Ruch Społeczny (PARS), która z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wydała Elementarz „Co to jest HPV?”.

Większość przypadków raka szyjki macicy ma swoją genezę w obecności wirusa brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Jest to bardzo powszechnie występujący wirus, który można przenosić poprzez kontakt skórny lub kontakt seksualny, a jego nosicielami mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

– Warto wiedzieć co to jest wirus HPV, tak samo jak trzeba wiedzieć, co to jest koronawirus – apeluje PARS. Jeżeli wiemy, w jaki sposób możemy zarazić się HPV, w jaki sposób możemy się na niego zaszczepić i wreszcie, jakie konsekwencje może mieć, to jesteśmy w stanie bardziej świadomie dbać o swoje zdrowie. Z tego względu organizacja przygotowała Elementarz „Co to jest HPV?”, który dostępny jest na stronie www.ruchspoleczny.org.pl.

– Co to jest HPV? Jeśli nie masz pewności, jeśli chcesz wiedzieć, jak chronić się przed rakiem szyjki macicy, przeczytaj koniecznie nasz Elementarz. Mało osób ma świadomość tego, w jaki sposób należy właściwie zapobiegać rakowi szyjki macicy oraz jakie badania wykonywać – mówi Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

– Samo wykrycie obecności wirusa HPV nie jest powodem do zmartwienia, ponieważ obecność HPV wśród ludzi jest bardzo powszechna. 8 z 10 kobiet będzie zakażonych HPV na jakimś etapie swojego życia. Większość infekcji nie ma objawów, jest nieszkodliwa oraz jest eliminowana w sposób naturalny przez układ odpornościowy organizmu – mówi Anna Płócienniczak-Babilon, pacjentka z rakiem szyjki macicy, prowadząca blog „Wiewióra Wygrywa z Rakiem.

I dodaje: – Jednak w niektórych przypadkach, jeśli infekcja HPV utrzymuje się długo pozostając niewykryta, może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Z tego względu tak ważne jest, aby regularnie wykonywać badania profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy. Ja nie miałam nigdy badania w kierunku wirusa HPV.

– Być może gdybym je zrobiła nie byłabym w tym samym miejscu, w którym jestem teraz. Róbcie regularnie cytologię i badanie pod kątem obecności HPV! – apeluje Anna Płócienniczak-Babilon.

W ramach akcji edukacyjnej „Co to jest HPV?” została także przygotowana seria video z pytaniami, na które odpowiedzi udziela prof. CMKP dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista perinatologii.

Więcej informacji: https://ruchspoleczny.org.pl/kampanie/co_to_jest_hpv-98.html www.akademiazdrowiakobiet.pl

Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Dobrzeń Wielki

Po dniu 15 stycznia 2021r. rozpoczyna się kolejny etap szczepień min.dla osób powyżej 60 r. życia.

Zapisy na szczepienia obowiązują od 15.01.2021 r., zgłoszenie przez:

– lekarza rodzinnego;

– infolinię tel. 989;

– Internetowe Konto Pacjenta.

Punkty szczepień w Gminie Dobrzeń Wielki:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ERMED,

Dobrzeń Wielki, Reymonta 2;

 • Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z oo. Z siedzibą w Kup

Chróścice, Korfantego 1A .

Pełna lista punktów szczepień pod adresem:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/opolskie

LISTA PUNKTÓW W POWIECIE OPOLSKIM:

1.NZOZ Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Wyrwa Ozimek, Częstochowska 31

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Pediatryczna i Rodzinna „SYNAPSA”  S.C.Gumińska Anna Miozga Kornelia, Ozimek, Częstochowska 31

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Poradnia Ogólna” Ozimek, Częstochowska 31

4. NZOZ Wit-Med Witold Madej, Ozimek, Częstochowska 31

5. Szpital Specjalistyczny Św. Rocha w Ozimku, Ozimek, Częstochowska 31

6. NZOZ Ośrodek Zdrowia Gracze Jacek Ciepluch i Wspólnicy SJ, Gracze, Bazaltowa 4

7. NZOZ Ośrodek Zdrowia Gracze Jacek Ciepluch i Wspólnicy SJ, Niemodlin, Wojska Polskiego 5

8. NZOZ Ośrodek Zdrowia Gracze Jacek Ciepluch i Wspólnicy SJ, Dąbrowa, Ciepielowicka 13

9. Jóżef Murawski NZOZ SANMED Sp. z oo, Tułowice, Porcelanowa 17

10.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ERMED, Dobrzeń Wielki, Reymonta 2

11.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor”, Stare Budkowice, Zagwiździańska 16

12.SCM Sp.z oo. w Kup ,Ośrodek Zdrowia – Chróścice, Korfantego 1A

13.TAR-MED Sp. Part. Lek. , Tarnów Opolski, Wapiennicza 1

14. TAR-MED Sp. Part. Lek. Nakło, Przedszkolna 1

15.NZOZ  „PANACEUM” S.C. Chrząstowice, Polna 2B

16. PORADNIA OSOWIEC, Osowiec, Oleska 7

17. SNZOZD „REMEDIA” Prószków,Polna 1

18.NZOZ „ARS – MED” Sp.j., Karłowice, Kolejowa 8

19.PR DOM ZDROWIA Popielów, Dworcowa 39

20.NZOZ MEDYK Sp. z oo. Niemodlin, Opolska 30B

21.Gminny Ośrodek Zdrowia Łubniany, Opolska 53A

22.Gabinet Pielęgniarski POZ Opole, Piotrkowska 1

23. MEDICOM S.C. Komprachcice, Bilińskiego 2

Sporządziła :  Barbara Lis Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, 08.01.2021r.