GraduatON – program dla absolwentów

  • 31 lipca 2019

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności […]

Świadczenia 500+ oraz 300+ WAŻNE INFORMACJE

  • 14 czerwca 2019

Zmiany uprawnień do świadczenia wychowawczego  500+ od 01.07.2019r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. Poz. 924) – dalej ustawa, świadczenie wychowawcze ( 500+) od dnia 01.07.2019r. będzie przysługiwało na […]

V Gminne Międzypokoleniowe Zawody „Od jeziora do jeziora”

  • 11 kwietnia 2019

18.05.2019r Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” planuje zorganizowanie imprezy integracyjno – sportowej pod nazwą „Od jeziora do jeziora”, bowiem zawody i zabawy rozgrywane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi Balaton” i „Okoniówka”.

Nieodpłatna pomoc prawna

  • 28 grudnia 2018

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Pokonaj bariery z Mikołajem

  • 11 listopada 2018

W programie: występy Biedronki – Czarnowąsy, zespoły GOK, kiermasz świąteczny, słodki poczęstunek

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

  • 26 sierpnia 2018

Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia(empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ Obszar Symbol wniosku Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski Świadczenie Wychowawcze SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) Świadczenia Rodzinne SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do […]