• 26 grudnia 2009

Gminny Zespół Reagowania
( w sytuacjach kryzysowych: wystąpienia klęski żywiołowej lub zagrożenia)
tel. całodobowy 0 609 551 364

Urząd Gminy
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel.: (77) 46 95 525, 46 95 483 tel/fax.: (77) 46 95 524

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (77) 40 32 550 lub (77) 46 96 517

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
46-082 Kup, Rynek 4
tel. (77) 46 95 556

Gminny Ośrodek Kultury
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel. (77) 46 95 461

Gminna Biblioteka Publiczna
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 20
tel. (77) 46 95 241

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD”
– Spółka z o. o.

46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3
tel. (77) 46 91 181, 46 91 184

Straż Pożarna – tel. 998

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 54
tel. (77) 40 32 490

Pogotowie Energetyczne w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 118
tel. (77) 46 95 390

Pogotowie techniczne – ciepłownicze Spółki ELKOM
tel. całodobowy (77) 42 36 600

Bank Spółdzielczy
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 3
tel. (77) 46 96 542 lub (77) 46 96 543

Urząd Pocztowy w Czarnowąsach
46-020 Czarnowąsy, Pl. Klasztorny 8
tel. (77) 46 91 098

Urząd Pocztowy w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
tel. (77) 40 32 575

Urząd Pocztowy w Chróścicach
46-080 Chróścice, ul. Korfantego 21
tel. (77) 42 78 035

Urząd Pocztowy w Kup
46-082 Kup, ul. Brynicka 19b
tel. (77) 46 95 470

Służba zdrowia:

Ośrodek Zdrowia
46-020 Czarnowąsy, ul. Dworcowa 4
tel. (77) 46 91 117

Ośrodek Zdrowia
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Reymonta 4
tel. (77) 46 95 585

Ośrodek Zdrowia
46-090 Chróścice, ul. Cebuli 9
tel. (77) 46 95 235

Przychodnia „Megawita” (na terenie Elektrowni) Brzezie
tel. (77) 42 35 154

Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmunologiczno
– Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

46-082 Kup, ul. K. Miarki
tel. (77) 469 57 40 do 42

ERMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Dobrzeniu Wielkim ul. Reymonta 2,
tel. (77) 46 95 807

Apteki:

„Vademecum”
Chróścice, ul. Korfantego 1a
tel. (77) 40 32 470

„Sankt Rochus”
Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 34
tel. (77) 46 95 500

Apteka
Kup, Rynek 4
tel. (77) 46 95 513

Apteka
Brzezie ( koło Elektrowni)
tel. (77) 42 35 167

Apteka
Czarnowąsy, ul. Dworcowa 5
tel. (77) 46 91 074