A. Schroniska całodobowe i placówki udzielające schronienia:

1. Powiat Brzeg

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 43
Pępice 81, gm. Skarbimierz
774123987

2. Powiat Głubczyce

Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Dom Matki i Dziecka, miejsc: 48
Zopowy, ul. Zamkowa 1 gm. Głubczyce
774859800

3. Powiat Kędzierzyn-Koźle

Markot Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60
Kędzierzyn-Koźle, ul. Dąbrowszczaków 11
774815318

4. Powiat Nysa

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 156
Bielice 127, gm. Łambinowice, 77
774311156

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 55
Jasienica Górna, gm. Otmuchów
774356990

Caritas Diecezji Opolskiej Noclegowania dla osób Bezdomnych
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60
Nysa, ul. Baligrodzka 7
774355211

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
schronisko dla mężczyzn, miejsc: 45
Ścinawa Mała, ul. Klasztorna 17, gm. Korfantów
774312914

5. Powiat Opole, Miasto Opole

Monar Niepubliczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 5
Lędziny – Zbicko, ul. Leśna 2, gm. Chrząstowice
774027590-1

MOPR Ośrodek Interwencji Kryzysowej
miejsca dla kobiet i mężczyzn (doraźnie): 3
Opole, Małopolska, 20 A
774556390-2

MOPR Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
miejsca dla kobiet i mężczyzn: 15
Opole, Małopolska, 20 A
774556390-2

MOPR Ośrodek Readaptacji Społecznej “SZANSA”
miejsca dla kobiet i mężczyzn:130
Opole, Małopolska, 20 A
774556380

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
Noclegownia, miejsca dla kobiet i mężczyzn: 60
Opole, ul. ks. J. Popiełuszki 18
774535161

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
Dom Matki i Dziecka, miejsc: 25
Opole, Masłowskiego 1
774540760, 774420422

6. Powiat Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”
Dom dla Bezdomnych kobiet i mężczyzn, miejsc: 20
Doryszów, ul. Toszecka 23 gm. Strzelce Opolskie
778036200

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom Leopold
miejsca dla kobiet i mężczyzn: 18
Warmątowice, ul. Olszowska 17 gm. Strzelce Op.
514352008

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Schronisko Stajenka
miejsca dla mężczyzn: 22
Warmątowice-Kaczorownia, ul. Olszowska 17
778036711

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom dla Bezdomnych
miejsca dla kobiet i mężczyzn:8
Żędowice, ul. Opolska 32 gm. Zawadzkie
778036901

B. Stołówki, punkty dożywiania

1. Powiat Brzeg

Ośrodek Pomocy Społecznej
Lewin Brzeski, ul. Konopnickiej 3
774042630

2. Powiat Kędzierzyn-Koźle

Domy Dziennego Pobytu
Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 27, 774823273
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 27, 774823273
Kędzierzyn-Koźle, ul. Grabskiego 6, 774813764
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 42A, 774811880
Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 774811880

3. Powiat Kluczbork

Caritas Diecezji Opolskiej – Rejon Kluczbork
Kluczbork, ul. Wolności 1
774185788

Ośrodek Pomocy Społecznej
Wołczyn, ul. Kościelna 2
774188980

4. Powiat Krapkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej
Krapkowice, ul. Moniuszki 6
774460313

5. Powiat Namysłów

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Namysłów, ul. Harcerska 1
774107516

6. Powiat Nysa

Caritas Diecezji Opolskiej – Rejon Nysa
Nysa, ul. Głuchołaska 8
774332044

Siostry Elżbietanki
Nysa, ul. Sobieskiego 7
774336812

Stołówki Polski Komitet Pomocy Społecznej
Nysa, ul. Sudecka 8
774358796

Głuchołazy, Rynek 31 
774391532

7. Powiat Opole, Miasto Opole

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Niemodlin, Rynek 44
774606221

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Opole, ul. Niedziałkowskiego 9a
774530536

Misja Garażowa Caritas
Opole, ul. Mickiewicza 5
774531241

Klasztor Franciszkanów
Opole, ul. Minorytów

8. Powiat Prudnik

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Prudnik, ul. Klasztorna 4
774066244

Środowiskowy Dom Samopomocy
Prudnik, ul. Parkowa 6
774367127

9. Powiat Strzelce-Opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej
Strzelce Opolskie, Wyszyńskiego 10
774610371

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w OPOLU
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Informacje pod bezpłatnym numerem telefonu 800 163 136