Godziny otwarcia:

poniedziałek – 7:00 – 16:00
wtorek, środa, czwartek – 7:00 – 15:00
piątek – 7:00 – 14:00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – 7:30 – 15:30
wtorek, środa, czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00

Psycholog przyjmuje w poniedziałek i środę w godzinach 12:00 – 16:00

oraz w czwartek w godzinach 16:00 – 18:00


Kierownik Ośrodka
Dział Finansowo-Kadrowy
Główny Księgowy
Świadczenia fun. alimentacyjnego, stypendia szkolne
Dział Pomocy Środowiskowej – realizacja ustawy o pomocy społecznej
Sekretariat – przyjmowanie wniosków, wydawanie zaświadczeń
Dział Świadczeń Rodzinnych – realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
Administrator, dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Psycholog
Radca Prawny
pok. 101
pok. 102-104
pok. 102
pok. 104
pok. 1-2a


pok. 3
pok. 4


pok. 5
siedziba przy ul. Reymonta 2
Urząd Gminy ul. Namysłowska 44