Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Opolu ul. Głogowska 25

Zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę dn. 02. 08. 2014
Od godz. 10.00 – 14.00

Można zobaczyć nasz ośrodek i skorzystać z informacji o uzależnieniach.
Będą pełnili dyżur psychoterapeuci uzależnień oraz lekarz psychiatra.
Można przyjść do Ośrodka anonimowo, bezpłatnie skorzystać z porady:
– co zrobić kiedy nie radzę sobie z alkoholem, narkotykami
– co zrobić kiedy nie radzę sobie z uzależnionym
– jakie są możliwości leczenia uzależnień
– jaka jest pomoc dla członków rodziny osoby uzależnionej
– jak pomóc rodzicom dziecka eksperymentującego z używkami , albo dziecka uzależnionego
– Jak sobie pomóc kiedy się jest partnerem, żoną osoby uzależnionej
– Jak sobie pomóc jak się jest dorosłym dzieckiem alkoholika
– co zrobić kiedy w domu mamy narkomana
– jak pomóc koledze z pracy, który po spożyciu alkoholu prowadzi samochód

Ośrodek leczy ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i wspomaga rodzinę cierpiącą z powodu uzależnienia.

 ————————————————————–

Terapia na oddziale dziennym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Cierpisz z powodu nadużywania alkoholu, nie możesz przestać pić weź udział w terapii w naszym ośrodku, zapisujemy do nowej grupy na „Oddział Dzienny”. Terapia trwa tu 6 tygodni, codziennie odbywają się zajęcia od godz. 9,00-15,00 z przerwą na obiad, pacjent otrzymuje posiłek. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie, terapia jest bardzo intensywna i skuteczna. Pacjent może się opiekować nadal swoją rodziną, po południu realizować domowe prace, nie musi opuszczać miejsca zamieszkania i swoich domowników.

Można dzwonić od godz. 8:00 do 18:45 tel. 77/455 25 35
do Ośrodka na ul. Głogowskiej 25
www.wotuiw.opole.pl

    ————————————————————–

Program Zlotu Radości
JANUSZKOWICE 8-10 SIERPNIA 2014
Pod hasłem „Żyć tylko jednym dniem”

PIĄTEK 08.08.2012
– 18.30 – uroczyste rozpoczęcie ZLOTU RADOŚCI
– 19.00 – mityng otwarty AA
– 21.00 – spotkanie przy ognisku, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy
SOBOTA 09.08.2012
– 08.30 – wspólne śniadanie
– 10.00 – turniej siatkówki
– 14.00 – obiad
– 15.00 – konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych
— bufet ciasteczkowy
– 16.30 – turniej koco-piłki
– 19.00 – mityng otwarty Al-Anon
– 21.00 – rozdanie nagród i ognisko z gitarą i śpiewem
NIEDZIELA 10.08.2012
– 08.30 – wspólne śniadanie
– 10.30 – Msza Św.
– 12.00 – prelekcja
– 15.00 – obiad i zakończenie Zlotu Radości

AKREDYTACJA za cały zlot 14 zł. ( korzystanie z WC, koszty organizacyjne, bez posiłków)
AKREDYTACJA za jeden dzień: 6 zł (korzystanie z WC, koszty organizacyjne, bez posiłków).
OPŁATA WPISOWA za cały pobyt: 36 zł (akredytacja, 2 obiady + kiełbasa przy ognisku).
OPŁATA WPISOWA za jednodniowy pobyt: 16 zł.( obiad, akredytacja)
OPŁATA WPISOWA za cały pobyt dzieci od 7 do 12 lat: 18 zł (połowa posiłków,).
Za dzieci do 6 lat nie pobieramy żadnych opłat akredytacyjnych.
Dla członków Stowarzyszenia 50 % zniżki
Koszty za rozbicie namiotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Możliwość wynajęcia pokoju ( ograniczona liczba, decyduje kolejność zgłoszeń)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wpłaty indywidualne i grupowe można dokonywać do dnia 02.08.2014 na konto Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości ( dawniej „ ABSTYNENT”)
BANK PKO S.A. 20 1240 1659 1111 0000 2600 7908.

Zgłoszenia i opłaty przyjmują:
– w Zdzieszowicach – Helenka, tel. 077 48 458 82,
– w Kędzierzynie-Koźlu – Lilla, tel. 501 717 704.
– Jola tel. 697 029 382

Na Zlocie będzie możliwość zakupu literatury Al.-Anon