• 14 stycznia 2015

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja IMAGO zapraszają do udziału w Konkursie o Nagrodę w kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nagroda przyznawana Laureatom Konkursu, to wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym, za tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Wyróżnieni przedsiębiorcy, instytucje, samorządy i organizacje pozarządowe uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę.

Nagroda w Konkursie jest podkreśleniem szczególnej wartości społecznej działań podejmowanych przez Laureatów. Spośród nominowanych do Nagrody, Rada Nagrody wybierze i nagrodzi Laureatów Konkursu. Wręczenie nagród będzie miało miejsce na uroczystej Gali.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Do udziału w konkursie zapraszamy:
• jednostki administracji publicznej
• przedsiębiorstwa
• organizacje pozarządowe

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.bazadobrychpraktyk.org.pl do 31 stycznia 2015 roku.

ETAPY KONKURSU
1. Przyjmowanie zgłoszeń do 31 stycznia 2015 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 r.
3. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród dla Laureatów Konkursu
Szczegółowe informacje, regulamin oraz krótki przewodnik konkursowy znajduje się na: www.pomocdlarodzicow.pl