• 2 listopada 2015

Szopka

Regulamin

Organizator:

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 20

Gminny Ośrodek Kultury
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 20

 

Cel konkursu:


– Kultywowanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych
Uczestnicy

– prace mogą być wykonane:

INDYWIDUALNIE: kategoria A – dzieci, młodzież

kategoria B – dorośli

GRUPOWO ( jedna praca /jeden oddział):

Przedszkola, szkoły, świetlice, podopieczni DPS, rodziny
Sposób wykonania i oceny:
– Szopki bożonarodzeniowe muszą przedstawiać tradycje i zwyczaje związane z narodzeniem Chrystusa.
– Szopki mogą być zbudowane z dowolnych materiałów

– szopki, w których zostaną zastosowane gotowe, zakupione figurki nie będą oceniane.
– Szopki nie mogą przekraczać wymiaru 0,5m x 0,5 m

– prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię nazwisko autora, kategorię wiekową, adres, telefon.

– w przypadku prac zbiorowych dodatkowo wpisać klasę, autorów, nazwisko nauczyciela/prowadzącego.

– prace należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2015r. do Gminnego Domu Kultury.

-przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach

– oceny prac i przyznania nagród z możliwością innego podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury

finał konkursu: 05 grudnia 2015 roku  godz. 14:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury       w Dobrzeniu Wielkim w trakcie zabawy mikołajowej „Pokonaj bariery z Mikołajem”
– szopki  zostaną eksponowane na wystawie pokonkursowej.

– szopki należy odebrać w terminie 19.XII – 31.XII 2015r.

Szopki nieodebrane nie będą przechowywane przez organizatorów.