• 11 listopada 2018

Konkurs szopek 2018 plakat

Regulamin

Organizator:

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”
46-081 Dobrzeń Wielki
Namysłowska 20

Gminny Ośrodek Kultury
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 20

Cel konkursu:

– Kultywowanie zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych
Uczestnicy
– prace mogą być wykonane:
INDYWIDUALNIE: kategoria A – dzieci, młodzież
kategoria B – dorośli
GRUPOWO ( jedna praca /jeden oddział):
Przedszkola, szkoły, świetlice, podopieczni DPS, rodziny
Sposób wykonania i oceny:
– Szopki bożonarodzeniowe muszą przedstawiać tradycje i zwyczaje związane z narodzeniem Chrystusa.
– Szopki mogą być zbudowane z dowolnych materiałów.
– Szopki, w których zostaną zastosowane gotowe, zakupione figurki nie będą oceniane.
– Szopki nie mogą przekraczać wymiaru 0,5m x 0,5 m.
– Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię nazwisko autora, kategorię wiekową, adres, telefon.
– W przypadku prac zbiorowych dodatkowo wpisać klasę, autorów, nazwisko nauczyciela/prowadzącego.
– Prace należy dostarczyć w terminie do 04 grudnia 2018r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
– Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach
– Oceny prac i przyznania nagród z możliwością innego podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury
– Finał konkursu: 08 grudnia 2018 roku godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim w trakcie zabawy mikołajowej „Pokonaj bariery z Mikołajem”.
– Szopki zostaną eksponowane na wystawie pokonkursowej.
– Szopki należy odebrać w terminie 19.XII – 31.XII 2016r.
– Szopki nieodebrane nie będą przechowywane przez organizatorów.