Korpus Wsparcia Seniora

Korpus Wsparcia Seniora – Zapytanie ofertowe

Dobrzeń Wielki, 19.04.2022r ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2022 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, reprezentujący Gminę Dobrzeń Wielki, zaprasza do składania ofert na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, w…