Korpus Wsparcia Seniora

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie Modułu II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.” Program będzie realizowany od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.Kwota dofinansowania Moduł II  –…

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Program będzie realizowany od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. „Usługa Teleopieki” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat…

Wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór uczestników w ramach Modułu II („opaski bezpieczeństwa”) Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren Gminy Dobrzeń Wielki, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą…

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego w sprawie „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych

Dobrzeń Wielki, 16.05.2022 Przeanalizowano rynek Wykonawców opasek bezpieczeństwa i z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 zł wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów…

Korpus Wsparcia Seniora – Zapytanie ofertowe

Dobrzeń Wielki, 19.04.2022r ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2022 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, reprezentujący Gminę Dobrzeń Wielki, zaprasza do składania ofert na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, w…