• 4 maja 2015

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r.
Poz. 377

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.2)) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

Aby odczytać pliki w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader