Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków

– razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!