Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  przystąpił do ogólnopolskiej kampanii Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach której zorganizowane są spotkania z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim oraz pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28 Daty:

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób…

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wykonawców

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi opieki wytchnieniowej, realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą…

Asystent osobisty – edycja 2023 – nabór uczestników

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłaszają nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie…