Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE – rok szkolny 2023/2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub  77  46 96 517  informuje,  że od dnia  01 września 2023r. można składać w siedzibie Ośrodka – wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wg. następującego harmonogramu: Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się: Kryterium dochodowe…

Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku –…