Aktualności

Informacja o badaniach ankietowych wśród Mieszkańców Gminy w celu przygotowania Diagnozy problemów społecznych

Szanowni Państwo, Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Dobrzeń Wielki realizuje diagnozę profilaktyczną „Diagnoza problemów społecznych” wśród dorosłych Mieszkańców Gminy. W związku z tym prosimy Mieszkańców o elektroniczne wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pozwoli na uzyskanie danych niezbędnych do przygotowania tego dokumentu. Ankietę można wypełnić do dnia 18 czerwca…

INFORMACJA – Nieodpłatna pomoc prawna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż Starosta Opolski podjął decyzję o przywróceniu od dnia 10 maja br. (poniedziałek) darmowych porad prawnych udzielanych stacjonarnie w punktach. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Dobrzeniu Wielkim mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Porady prawne…

INFORMACJA KIEROWNIKA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż dnia 4 maja 2021r. (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.          (podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz.1320)

Program stypendialny

W roku akademickim 2021/2022 program stypendialny czeka na Ciebie. Stypendium pomostowe na I rok studiów o łącznej wartości 7000 zł, które wypłacane będzie w 10 ratach od października do lipca w/w roku akademickiego.