Aktualności

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór uczestników

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim Elwira Szpajcher ogłaszają nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 jest wsparcie mieszkańców…

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Program będzie realizowany od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. „Usługa Teleopieki” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat…

UWAGA NABÓR DO KLUBU SENIORA W Dobrzeniu Wielkim!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora w Dobrzeniu Wielkim. Projekt przeznaczony dla osób samotnych powyżej 60 roku życia. Zachęcamy do skorzystania z ofert Klubu w ramach działalności, której zapewniamy: • Miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu • Organizacja czasu…

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy…

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 120 dni. Świadczenia…

Dodatek węglowy – okres rozpatrywania wniosku

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami i nowelizacją ustawy o Dodatku Węglowym, która weszła w życie z dniem 20 września, okres wypłaty dodatku to 60 dni od daty złożenia wniosku. GOPS Dobrzeń Wielki