Aktualności

INFORMACJA kierownika ośrodka z dnia 16 marca 2020r.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 16 marca 2020r. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020r., poz.374, ograniczono wizyty w Ośrodku…

Komunikat w sprawie bezpłatnych porad prawnych z dnia 13 marca 2020r.

W ramach przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z koronawirusem informujemy, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Opolskiego ulegają zmianie. W tym czasie z poradnictwa będzie można skorzystać za pośrednictwem tzw. środków porozumiewania się na odległość…

Apel Sanepidu do Rodziców i Opiekunów

Mając na uwadze sygnały o gromadzeniu się dzieci i młodzieży w centrach handlowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu zwraca się z apelem do rodziców/opiekunów o zwrócenie bacznej uwagi czy ich dzieci realizują zalecenia czasowego odosobnienia w domu i unikania skupisk ludzkich. Apeluje również o czasowe zamknięcie wszystkich bawialni/sal/placów zabaw…

#Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  ·        …