• 1 lutego 2012

Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych
w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Piastowska 28
46-083 Stare Siołkowice
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka dziennego pobytu zapewniająca osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym stałe zajęcia w pracowniach:

– ceramicznej
– informatycznej,
– kulinarnej,
– malarskiej,
– ogrodniczej,
– zabawkarskiej.

Uczestnicy zakwalifikowani do zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej korzystają ze stałej pomocy rehabilitanta i pedagoga, mogą też korzystać z pomocy psychologicznej. Warsztaty zapewniają transport z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do placówki.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby niepełnosprawne od 16. roku życia z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Chętni do uczestnictwa w zajęciach winni zgłosić się do placówki osobiście, telefonicznie lub drogą internetową.

Kontakt:

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Opolskiej
ul. Piastowska 28
46-083 Stare Siołkowice
tel. ( 77) 4692432
e-mail: wtz_opole@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielki oferuje pomoc w załatwieniu formalności związanych z przyjęciem do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach; zapraszamy godziny pracy Ośrodka :

Poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 13:30
tel./fax (77) 4032550, (77) 4696517
e-mail: unifikacja@dobrzwielki.pl