500+ nowe informacje

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim:

Od dnia 01.02.2021r. można składać elektronicznie nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.,                                          

Wnioski składać należy:

  • drogą elektroniczną poprzez: emp@tię, bankowość elektroniczną, ZUS PUE.

W wersji papierowej od 1 kwietnia 2021r. wnioski należy składać:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim;
  • drogą pocztową.

Termin wypłaty świadczenia 500 + zależy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku:

  • wniosek złożony w okresie od 01.02.2021rdo 30.04.2021 r. spowoduję, że wypłata  świadczenia nastąpi do 30.06.2021 r. świadczenie za VI. 2021r.;
  • wniosek złożony w okresie w maju 2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi do 31.07.2021 r. dotyczy świadczeń za VI – VII.2021r. ;
  • wniosek złożony w okresie w czerwcu 2021 r. spowoduję, że wypłata świadczenia nastąpi do 31.08.2021 r. (z wyrównaniem od czerwca 2021r.).

Po rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłany e-mail z informacją o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, dlatego należy wpisać wyraźnie prawidłowy adres e-mailowy. Jeżeli klient nie posiada emaila, nie wstrzyma to wypłaty świadczeń, informację o przyznaniu 500+ będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Ważne:

Jeżeli w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r. urodzi się dziecko należy pamiętać  o złożeniu  dwóch odrębnych wniosków. Pierwszy wniosek za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., drugi za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

Termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin.

Obecnie prawo do świadczenia wychowawczego przyznane jest do 31.05.2021r. W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wychowawczego należy złożyć nowy wniosek, jak wskazano wyżej.

Sporządziła: Barbara Lis , Dobrzeń Wielki 27 stycznia 2021r.