500 plus – nowy okres zasiłkowy od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. – Informacja

Wnioski o przyznanie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy od dnia 01 czerwca 2021r. składać należy odpowiednio:

od 01 lutego 2021r. wyłącznie drogą elektroniczną;

od 01 kwietnia 2021r. w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki

Osobiście, przez Pocztę Polską lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej na płocie przy wejściu do Ośrodka od strony ulicy Reymonta.

Szczegóły na stronie:   https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Sporządziła: Barbara Lis Kierownik GOPS w Dobrzeniu Wielkim, 07 styczeń 2021r.