500 zł z PFRON – trwa nabór wniosków

500 zł zł przez 3 miesiące dla osób, które nie mogą korzystać z zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa placówek!

Warunkiem, aby otrzymać pieniądze jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub w wersji papierowej (wniosek do wydrukowania tutaj: https://tiny.pl/7xxqs) w PCPR w Opolu, po uprzednim kontakcie telefonicznym (nr na końcu posta)

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są:

➡️uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
➡️uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
➡️podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej
➡️podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
➡️uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
➡️pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
➡️pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych
Program nie obejmuje wychowanków przedszkoli.

Szczegółowe informacje można uzyskać Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu pod nr tel. 77 442 05 04

Źródło: https://powiatopolski.pl/4919/5072/500-zl-z-pfron-trwa-nabor-wnioskow.html