Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

Uprzejmie przypominamy, że Fundacja Harmonia Życia realizuje projekt  „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W ramach realizowanego projektu funkcjonuje poradnia prawno – mediacyjna, która świadczy bezpłatne usługi w zakresie:

  • porad prawno – mediacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz mediacji rodzinnych, nieletnich i rówieśniczych

W ramach funkcjonowania poradni uruchomiona jest również infolinia prawno – mediacyjna.
W dobie obecnych wydarzeń światowego kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 wzrasta skala problemów i konfliktów spowodowanych przymusową izolacją oraz odosobnieniem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy oraz do korzystania z  bezpłatnej formy wsparcia. Oferujemy prowadzenie darmowych porad prawnych i mediacyjnych przez doświadczonych adwokatów i mediatorów na terenie Państwa instytucji lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu i dogodnym dla Państwa terminie.
Wszelkich dodatkowych informacji oraz szczegółowych ustaleń dotyczących spotkań udziela Pani Iwona Kawka pod nr. tel. 721 780 000
Serdecznie zapraszamy do współpracy

m.jodko@opolskie.pl

www.opolskie.pl