Dodatek węglowy – okres rozpatrywania wniosku

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami i nowelizacją ustawy o Dodatku Węglowym, która weszła w życie z dniem 20 września, okres wypłaty dodatku to 60 dni od daty złożenia wniosku.

GOPS Dobrzeń Wielki