Fundacja Flexi Mind prowadzi nabór do projektu „Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”

Cel: wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Jak to zrobimy? Poprzez znalezienie osób w najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

POZUKUJEMY: Osób niesamodzielnych, które chcą skorzystać z opieki przez 10 miesięcy: dla tych osób udział w projekcie jest bezpłatny.

Kryteria podstawowe udziału w projekcie osób niesamodzielnych to:

1. Ukończenie 60 roku życia.

2. Brak możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb życiowych.

3.  Niskich dochodach tj.:

     – osoba samotnie gospodarującą – 1.051,50 zł NETTO,

     – osoba w rodzinie – 792 zł NETTO.

Poszukujemy: Opiekunek / Opiekunów osób niesamodzielnych: wynagrodzenie 600 zł brutto miesięcznie przez 10 miesięcy

1. Jeden opiekun/jedna opiekunka może mieć maksymalnie dwie osoby pod opieką.

2. Muszą to być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych, zaakceptowane przez osoby niesamodzielne, na rzecz których mają świadczyć usługi.

3. Opiekunem / opiekunką nie może być osoba wspólnie zamieszkująca oraz członkowie rodziny.

4. Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze opiekuna/-ki przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

5. Ostateczna decyzja o przyjęciu osoby do projektu zostanie podjęta w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez osobę na rzecz której mają być realizowane sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

6. Z opiekunami/opiekunkami zostanie zawarta umowa zlecenia na kwotę 600 zł brutto miesięcznie.

Zapraszamy na http://fleximind.pl/projekty/uslugi-sasiedzkie-w-aglomeracji-opolskiej

Informacji udziela:

Rafał Sieradzan tel. 692 579 921