Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500 plus/ Bon turystyczny 500+ realizacja w roku 2020

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko od urodzenia do 18 r.życia bez względu na dochody rodziny. Świadczenie wypłacane jest w terminie od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.  lub do ukończenia przez dziecko uprawnione do świadczenia 18 r. życia.

Wydane Informacje o uprawnieniach do świadczenia wychowawczego zachowują swoją ważność. Wniosek na urodzone dziecko w przypadku, gdy świadczenie wychowawcze jest już realizowane powinien zawierać tylko dane dziecka urodzonego.

Ze względu na stan pandemii nadal zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Szczegóły na stronie:   https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus .

Wniosek o Bon turystyczny 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych więcej informacji : https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny.