Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 marca 2020r.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 18 marca 2020r. dla osób powracających z zagranicy nie posiadających prawa do ubezpieczenie zdrowotnego:

  1. Zgłoszenia można dokonać u współmałżonka, dorosłego najbliższego członka rodziny, który posiada tytuł prawny do ubezpieczenia ( praca, renta, emerytura, inne);
  2. Każda osoba bezrobotna powinna zarejestrować się w urzędzie pracy.

W przypadku, gdy powracający z zagranicy nie mają osób, które mogłyby dokonać zgłoszenia do posiadanego ubezpieczenia np. w zakładzie pracy, ZUS mogą złożyć wniosek do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki*.

Szpital przyjmujący osobę bez ubezpieczenia zwraca się z wnioskiem do Wójta Gminy.*

*W każdym przypadku złożenia wniosku do Wójta Gminy o ustalenie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje kryterium dochodu netto uzyskanego w miesiącu poprzedzającym dzień/miesiąc złożenia wniosku. Kryterium dochodu netto:

  • dla osoby samotnej w wysokości   701zł;
  • dla osoby w rodzinie w wysokości 528zł.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, zaleca się składanie wniosku drogą elektroniczną, listem zwykłym poprzez Pocztę Polską lub wrzucenie do skrzynki pocztowej GOPS lub w urzędzie gminy. Kontakt telefoniczny: 77 4032550 lub 77 4696517 w godzinach pracy Ośrodka.