INFORMACJA Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 21 października 2020r.

Z dniem 26 października 2020r. ogranicza się wizyty w Ośrodku zachowując kontakt telefoniczny: 77 4032550; 77 4696517; w godzinach pracy Ośrodka.

Zaleca się składanie dokumentów przez epuap, drogą elektroniczną, przez pocztę e mail: dobrzen@dobrzwielki.pl ; kierownik@dobrzwielki.pl.

Korespondencję należy pozostawić w skrzynce pocztowej dostępnej 24 h/ dobę. Skrzynka wisi na płocie przy wejściu do budynku od ulicy Reymonta.

Wszelkie świadczenia przyznane na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej realizowane będą w wyznaczonym terminie.

Wizyty wymagające osobistego kontaktu będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu się na termin przez telefon. Rezerwacja wizyty pod wskazanymi wyżej numerami telefonów, w godzinach pracy Ośrodka. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie spowoduje anulowanie wizyty, konieczność ponownej, telefonicznej rejestracji nowej wizyty.

Obsługa klienta dotycząca pilnych spraw odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa klientów i pracowników. W związku z tym prosimy, aby do Ośrodka przychodziły tylko osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących. Klient po wejściu do budynku, a przed załatwieniem sprawy, zobowiązany jest zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki, musi mieć zasłonięte usta i nos z zachowaniem 1,5 m dystansu.

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona będzie z ograniczonym kontaktem osobistym poprzez rozmowę telefoniczną. Infolinia dla ofiar przemocy 800 120 002, email: biuro@niebieskaliniainfo.

Europejski numer alarmowy 112;

116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych;

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.