INFORMACJA – Nieodpłatna pomoc prawna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż Starosta Opolski podjął decyzję o przywróceniu od dnia 10 maja br. (poniedziałek) darmowych porad prawnych udzielanych stacjonarnie w punktach.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Dobrzeniu Wielkim mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Porady prawne będą udzielane w poniedziałki w godzinach 1000-1400 oraz we wtorki w godzinach 800-1200.