INFORMACJA – porady prawne/obywatelskie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż ze względu na utrzymującą się w kraju sytuacje epidemiczną, Starosta Opolski przedłuża do odwołania, udzielanie darmowych porad prawnych / porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach).

Porady są udzielane pod numerem telefonu: 77 54 15 169

p.o. Kierownik Ośrodka – mgr Lucyna Rusek