Kulanie Klusek – Podsumowanie

kluski

Kulanie klusek śląskich z kołem Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki – to okazja nie tylko do pielęgnacji tradycji kulinarnej, ale także do spotkania pokoleń, rozmowy i spędzania czasu przy wspólnym stole oraz wzmocnienia więzi dziecka z rodzicem, troska o umiejętność radzenia sobie w życiu poprzez dobry przykład, a także zainteresowanie dziecka czynnościami innymi niż multimedia.

Spotkania z Dobrzeniankami i dziećmi z rodzicami odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu.

Najbliższe odbędzie się 11 lutego 2022 i będziemy przygotowywać zdrowe słodycze w postaci kulek mocy.

Zapisy pod numerem telefonu: 667 808 053.

kulanie klusek
kulanie klusek
kulanie klusek
kulanie klusek