Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 uruchomiło Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Potrzebujesz pomocy – przyjdź, zadzwoń napisz nie zwlekaj – zachęcają ulotki działającego od 4 stycznia 2021r. ośrodka.

Wsparcia udzielają specjaliści w Ośrodku w dniach i godzinach ustalonych uprzednio. Ponadto , które znalazły się w kryzysie.   

Do Ośrodka mogą się zgłaszać osoby dotknięte przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, skutkami klęski żywiołowej czy zdarzeń losowych, trudnościami wychowawczymi, żałobą.

Ośrodek w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 pełni dyżury: 

– poniedziałek i czwartek,  w godzinach: od 15.30 do 17.30

E mail: oikpcpropole@pcpropole.pl

Kontakt telefoniczny:

+ 48 500 773 635

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 20.00

Strona internetowa: www.facebook.com/oikcpropole