Program Stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Jeżeli we wrześniu br. będziesz uczyć się w kl. VII lub VIII szkoły podstawowej, w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a Twoja średnia z roku szkolnego 2019/2020 to 4,90 lub więcej, masz szansę na stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie.

Pozostałe kryteria oraz regulamin znajdziesz na stronie www.opolskie.pl