Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U z 2020r. poz 1227)

Szanowni rodzice/opiekunowie prawni dzieci (uczniów) niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół ponadpodstawowych (ogólnodostępnych).

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy finansowej, którą zapewniają zapisy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Więcej informacji:

link do Rozporządzenia MEN https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf lub w szkole, do której dziecko uczęszcza.