Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Program będzie realizowany od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

„Usługa Teleopieki” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Liczba teleopasek jest ograniczona, a udział w programie jest całkowicie bezpłatny.