INFORMACJA KIEROWNIKA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, iż dnia 4 maja 2021r. (wtorek) Ośrodek będzie nieczynny zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy.         

(podstawa prawna: Dz.U. z 2020r. poz.1320)