INFORMACJA kierownika ośrodka z dnia 16 marca 2020r.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim z dnia 16 marca 2020r.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020r., poz.374, ograniczono wizyty w Ośrodku zachowując kontakt telefoniczny: 77 4032550; 77 4696517; 667 808 046 w godzinach pracy Ośrodka.

Nadal zaleca się składanie dokumentów przez epuap, drogą elektroniczną, przez pocztę e mail: dobrzen@dobrzwielki.pl ; kierownik@dobrzwielki.pl. Wizyty w Ośrodku odwołane są bezterminowo!!

Korespondencję można pozostawić w skrzynce pocztowej dostępnej 24 h/ dobę. Skrzynka wisi na płocie przy wejściu do budynku od ulicy Reymonta.

Wszelkie świadczenia przyznane na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej realizowane będą w wyznaczonym terminie.

Procedura Niebieskiej Karty prowadzona będzie z ograniczonym kontaktem osobistym poprzez rozmowę telefoniczną. Infolinia dla ofiar przemocy 800 120 002, email: biuro@niebieskaliniainfo.

Europejski numer alarmowy 112;

116 123 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych;

116 111 Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.